Selectează o Pagină

Cotmeana, poate cea mai veche mănăstire din Țara Românească

Manastirea Cotmeana nr.214, Cotmeana 117685

Mănăstirea Cotmeana este o mănăstire ortodoxa, cu obște de călugări, din județul Argeș. Locașul de rugăciune din Comtmeana se află în comuna omonimă, aflată la doar 30 de kilometri est de Râmnicu Vâlcea și la 32 de kilometri nord-vest de Pitești, pe drumul național ce leagă cele două orașe.

Important monument istoric medieval din sud-estul Europei, Mănăstirea Cotmeana poate fi chiar cea mai veche mănăstire din Țara Românească. Construită în mijlocul pădurilor, în apropierea râului de munte Cotmeana, ctitoria lui Mircea cel Batran duce în spate o istorie fabuloasă. Mănăstirea Cotmeana este un monument de sinteză arhitecturală, reprezentativ pentru asimilarea și dezvoltarea arhitecturii muntenești din secolul al XIV-lea: fațadele bisericii sunt din cărămidă aparentă, decorațiunile sunt realizate în stil bizantino-balcanic, specific secolelor XIII-XIV, iar clopotele sunt lucrate pe la începutul secolului al XIV-lea.

Prima atestare documentară în care apare Cotmeana datează din 20 mai 1388, din timpul lui Mircea cel Batran, care printr-un hrisov anunță existența acestui sfânt lăcas odată cu ridicarea Manastirii Cozia. Se presupune însă că Mănăstirea Cotmeana este mult mai veche, dacă nu cumva cea mai veche mănăstire din Țara Românescă, mulți cercetători susținind că este chiar o ctitorie a lui Vladislav Vlaicu. Vechimea mănăstirii este împinsă de către unii cercetători până la sfârșitul secolului al XIII-lea, data de 1292 fiind avansată pe baza trăsăturilor arhitectonice ale mănăstirii. Însuși termenul „cotmeana” provine, pare-se, de la hoardele cumane care au trecut prin aceste locuri. Construită în prima sa formă de domnitorul Radu I, biserica din Cotmeana a devenit una dintre ctitoriile de seamă ale voievodului Mircea cel Batran. Odată cu ridicarea Mănăstirii Cozia, Cotmeana a apus din stralucire, devenind, timp de secole, metoc al celebrei mănăstiri de pe Valea Oltului. Biserica și complexul de la Cotmeana a fost restaurat în anul 1711, de domnitorul Constantin Brancoveanu, domn al Tării Românești între anii 1688-1714. Acum se înlocuiesc ancadramentele de piatră ale ferestrelor și ale usii de intrare în naos. În timpul ieromonahilor Ilarion și Sofronie de la Cozia se lărgește pronaosul și se adaugă un pridvor cu arcade pe latura nordică, ne informează crestinortodox.ro

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *