Selectează o Pagină

Biserica de lemn de la Bărbălătești

Bărbălătești 117797, România

Precum toate bisericuțele de lemn care au rămas acolo unde au fost construite, bisericuța din Bărbălătești este vie, face parte din comunitate, familiile vin și depun flori la mormintele rudelor și ale străbunilor. Pictura de la începutul secolului XX este vie, scenele biblice sunt inteligent alese.

Anuarul din 1909 fixează anul 1860 ca an al edificării acestei biserici. Cu toate acestea, dimensiunile dar și elementele arhitectonice sunt elemente care conduc către o datare mai timpurie cel puțin cu un secol.

Anul 1860, amintit de Anuar, pare să fie anul unei renovări ample, ce a cuprins tencuirea pereților, înlocuirea vechii tâmple de la 1800. Transformările au continuat în 1914, adăugându-i-se turlă, un nou pronaos, pridvor, pictură la interior și la exterior. Alți cercetători adaugă faptul că Biserica de lemn a satului Bărbălătești, a fost construită din bârne de stejar, în 1800-1801, de către obștea satului în frunte cu jupânul Stanciu. Este anul menționat în pisania excizată în piatra păstrată în proscomidiar.

Pisania din anul 1801 consemneaza numele de botez ale ctitorilor locașului de cult, fără a stabili, însă, relații familiale între aceștia: Pomenește, Doamne, pre robii tăi ctitorii sfintei biserici: Stanciu, Ana, Costandinu, Smaranda, Andreiu, Sanda, Ion, Anca, Despa, Slamna, Marinu, Marica, Aldea, lacovu, Trandafir, Stanu, Nicolae, Radu, lftinca, $tefanu, Stanciu; iulie 2, leat 1801.“.

Precum toate bisericuțele de lemn care au rămas acolo unde au fost construite, bisericuța din Bărbălătești este vie, face parte din comunitate, familiile vin și depun flori la mormintele rudelor și ale străbunilor. Pictura de la începutul secolului XX este vie, scenele biblice sunt inteligent alese. Cercetatorul Constantin Balan apreciază că pomelnicul provine de la fosta biserica a satului, lasand astfel cale libera supozitiilor privind vechimea locașului de cult din Bărbălani. Analizând structura planimetrică a acestuia, se consideră că inițial biserica a avut dimensiunile unei nave de 6,46 m/3,70m cu altar poligonal format din cinci laturi, construcția fiind databilă în secolul al XVI-lea (!). Anul 1860 confirmă probabil momentul efectuării unor lucrări radicale constând din tencuirea peretilor de lemn și înlocuirea tâmplei din 1801, biserica fiind supusă ulterior, în 1914, unor intervenții care au implicat includerea spațiului pronaosului în naos și construirea unui alt pronas din zid, suparânălțat de o clopotniță, dar și refacerea picturii murale. Biserica de lemn a fost restaurată de către Direcția Monumentelor lstorice, în 1971-1972, odată cu refacerea integrală a temeliei din piatră, înlocuirea tălpilor masive din stejar și altele.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *